Mapowanie strumienia wartości

Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. lean szkolenia Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.